GYROKINESISŽ Level I

* * *

1. Zapoznaj się z GYROKINESISŽ Poprzez uczestnictwo w regularnych zajeciach lub warsztatach z certyfikowanym trenerem GyrokinesisŽ.

2. Pre-Training
Codzienny trening i praca nad fundamentami materialu bazowego GyrokinesisŽ.

3. Foundation Teacher Training Course Codzienny trening z praca „hands on“, oraz zapoznanie się z metodami treningowymi-przygotuj sie zeby uczyc.

4. Apprenticeship
3 do 12 miesiecy okresu nauczania i regularnych treningów.

5. Final Certification
2 dniowy kurs prowadzony przez samego fundatora GyrokinesisŽ Juliu Horvatha.

* * *

1. Zapoznaj się z GYROKINESISŽ

Przyszły student powinien brać regularne lekcje GYROKINESISŽ z certyfikowanym trenerem lub uczestniczyć w warsztacie GYROKINESISŽ prowadzonym przez certifikowanych trenerów GYROKINESISŽ w celu zapoznania się z metodą.

* * *

2. GYROKINESISŽ-Pre-Training

Student musi wziącA udział w kursie Pre-Treningowym bez względu na to w ilu regularnych zajęciach GYROKINESISŽ brał udział przed zapisaniem się na kurs Pre-Treningowy GYROKINESISŽ.

Każdy zapisany musi uczestniczyć w kursie Pre-Treningowym prowadzonym przez autoryzowanego Pre-Trenera GYROKINESISsŽ. Kurs Pre-Treningowy można pobrać na dwa sposoby

1. Podczas 6 ciągłych dni
2. Dwu(2), trzy(3) dniowych segmentach. Kurs Pre-Treningowy nie może przekroczyć 30 dni jeśli wykonywany w dwóch segmentach.

Format kursu Pre-Treningowego każdego dnia jak następuje:

A. pełna 90 minutowa do dwóch godzin lekcja zgodnie z formatem z listy ćwiczeń Pre-Treningowych.
B. zarządzona przerwa,
C. dwu godzinna sesja stworzona w celu asystowania studenta w udoskonalaniu ćwiczeń zgodnie z podanymi w liście ćwiczeń Pre-Treningu. Tylko Pre-Trener będzie używał pracy z „hands on“, dzięki czemu student może zrozumieć ćwiczenia dokładniej.
D. student jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności i niezawisłości przed zapisaniem się na kurs Pre-Treningowy(dokument zostanie wysłany do studentów przed treningami). Po pomyślnym ukończeniu kursu Pre-Treningowego, student otrzyma zgodę kwalifikacyjną Pre-Treningu, która umożliwi zapisanie się na kurs Foundation Teacher Training.

* * *

3. Kurs Foundation Teacher Training

Student jest zobowiązany do przedstawienia wystawionej zgody kwalifikacyjnej Pre-Treningu pierwszego dnia kursu Foundation Teacher Training.

Master Trener otrzymuje prawo odmowy udzielenia pozwolenia na wzięcie udziału w kursie Foundation, jeśli Master Trener uzna że student nie jest przygotowany by podjąć kurs.

Kurs trwa 10 dni, minimalnie 4 godziny dziennie. Pierwsza część treningu każdego dnia składa się z wykonania pełnej nieprzerwanej lekcji Poziomu 1, zgodnie z listą ćwiczeń Poziomu 1. Podczas drugiej części treningu każdego dnia, Master Trener oraz student analizują każdy ruch oraz bazowe elementy.

Student jest zobowiązany poprowadzić pełną 90 minutową lekcję kod koniec kursu, zgodnie z listą ćwiczeń Poziomu 1.

Student otrzyma certifikat praktykanta GYROKINESISŽ Level I oraz Log Sheet praktykanta po pomyślnym ukończeniu kursu Foundation. Student zostanie uchonorowany również licencją do prowadzenia lekcji GYROKINESISŽ po pomyslnym ukonczeniu kursu Foundation.

* * *

4. Praktykant GYROKINESIS®

Cel: Celem Okresu Praktykanta jest przygotowanie studenta do Kursu Final Certification z Juliu Horvath'em.Student ma prawo wstępu na zaawansowane Kursy Edukacyjne GYROKINESIS po zakończeniu Kursu Final Certification.

Odpowiedzialność Praktykanta:
Odpowiedzialnością Praktykanta jest zorganizowanie i spełnienia wszelkich warunków do wypełnienia obowiązków Okresu Praktykanta.

Okres Ważności:
Czas okresu Praktykanta trwa minimum sześć (6) miesięcy, a maksymalnie (12) miesięcy od daty ukończenia przez Praktykanta kusu Foundation. To jest, Praktykant nie może zgłosić się na Kurs Final Certification z Juliu Horvathem przed okresem sześciu (6) miesięcy upływających od daty ukończenia kusu Foundation z Master Trainerem. Jeśli wykończony zostanie okres dwunastu (12) miesięcy od daty ukończenia przez Praktykanta kursu Foundation Teacher Training a Praktykant nie zgłosił się na Kurs Final Certification, Praktykant/ka zobowiązany/a jest skontaktować się z GYROTONIC Headquarters.Dyrektor Edukacyjny zdecyduje czy Okres Praktykanto zostanie anulowany lub przedłużony na określony okres czasu.

Generalne wytyczne odnośnie okresu Praktykanta
Praktykant musi pomyślnie ukończyć wszystkie częsci okresu Praktykanta.
Praktykant musi:

 • uczyć prznajmniej 15 lekcji GYROKINESIS, po pomyślnym ukończeniu Kursu Foundation, przed terminem godzin Superwizji z Master Trainerem. Każda lekcja musi trwać przynajmniej 60 minut.
 • ukończyć Supervised Review Workshop z Master Trainerem
 • kontynuować nauczanie w celu nabywania doświadczenia i gromadzenia godzin.
 • fizycznie wykonywać ćwiczenia z Kursu Foundation, na regularnej bazie podczas całego Okresu Praktykanta
 • Szczegóły Okresu Praktykanta

  Część 1:
  Prowadzenie Lekcji

  Praktykant jest upoważniony do prowadzenia lekcji zgodnie z GYROKINESIS Foundation Manual. Praktykant musi uczyć przynajmniej 30 lekcji GYROKINESIS podczas Okresu Praktykanta. Każda lekcja musi trwać przynajmniej 60 minut. Lekcje muszą być odnotowywane, i dokumentowane w kategorii 'prowadzone lekcje' na Log Sheet Praktykanta

  Część 2:
  Master Trainer Supervised Review Workshop

  Supervised Review Workshop jest przeprowadzany w formie 3 dni, MINIMALNIE 4 godziny dziennie.
  w czasie Supervised Review Workshop, Praktykant jest zobowiązany do poprowadznia pełnej 90-cio minutowej lekcji, udokumentowanej w Foundation Course Manual, z obecności Master Trainera.
  Master Trener udokumentuje i podpisze Supervised Review Workshop na Log Sheet Praktykanta, jest to w mocy Master Trainera, końcowe podpisanie Log Sheet i zaliczenie calego Okresu Praktykanta.

  Część 3:
  Regularne Fizyczne Wykonanie

  Praktykant zobowiązany jest regularnie wykonywać, i być w stanie zaprezentować ćwiczenia zgodnie z Foundation Course Manual.

  Cena:
  Student będzie prowadził lekcje GYROKINESISŽ w celu zakończenia swojego okresu praktyk. Nie pAonosi się za to kosztów.

  * * *

  5. Final Certification

  Student jest zobowiązany zaprezentować Log Sheet Praktykanta przed Juliu Horvathem pierwszego dnia kursu Certification, jeśli z jakichkolwiek przyczyn student nie będzie w stanie zaprezentować Log Sheetu, nie będzie mógłl partycypowac w kursie.

  Final Certification jest prowadzony tylko przez Juliu Horvatha. Kurs będzie się odbywać przez 2 dni. Student będzie zobowiązany poprowadzić pełną lekcję, GYROKINESISŽ Poziom 1, która pokaże jego umiejętności do prowadzenia takowych. Po pomyślnym ukonczeniu kursu Final Certification, Student/ Praktykant otrzyma Certyfikat GYROKINESISŽ Level I. O szczegóły, odwiedź: www.gyrotonic.com

  * * *

  GyrokinesisŽ, GyrotonicŽ i Logo, Gyrotonic Expansion SystemŽ sa zarejestrowanymi znakami szczególnymi of GyrotonicŽ Sales Corp. i sa uzywane za ich zgoda i autoryzacja.
   
  Biografie
  Therapie
  Training
  Edukacja
  Seminare
  Events
  Team
  Tipps
  Kontakt
  Praxis
  Links  osteopathie . craniosacraltherapie
  gyrotonic® gyrokinesis®
  römerstraße 83 | A-4020 linz
  phone: +43.732.797811
  fax: +43.732.797811.20

  AnreiseAnreise zur Praxis

  Datenschutz Datenschutzerklärung Johannes Randolf

     Erfolgreich Gesund
  Ab sofort erhältlich:

  Das neue Buch von
  Johannes Randolf

  "Erfolgreich Gesund - Der Körperlogik auf der Spur"

  www.erfolgreichgesund.at

     Details on request! 
   

  zurück